Terres des hommes

 

Wat is Terre Des Hommes?
Terre des Hommes is een hulporganisatie die kinderen helpt. Ze steunen nu ruim meer dan 250 projecten wereldwijd, meer en deels op het gebied van onderwijs gezondheidszorg en zelfstandig worden. Het doel van Terre des hommes is om kinderarbeid te stoppen en het verbeteren van de leefomstandigheden die kinderen krijgen door kinderarbeid. De projecten worden bedacht door lokale partnerorganisaties.
 
Wat doet Terre des Hommes?
Terre des Hommes stopt kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Met projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en microkrediet maken ze arme kinderen weer kinderen die rijk worden op het gebied van kansen.
Het Verenigde Naties kinderrechten-verdrag vormt de basis van hun werk. Zij bieden hulp zonder onderscheid te maken naar het ras, geloof, geslacht of politiek.
 
De site van Terre Des Hommes: https://www.terresdeshommes.nl/

www.youtube.com/watch?v=ZWER4-Z8Ztg