hoe kunnen ze kinderarbeid veranderen?

 

Er zijn internationale instanties die kinderarbeid proberen af te schaffen. Het is dus ook mogelijk regeringen onder druk te zetten om zich aan die afspraken te houden. De Verenigde Naties hebben in 1989 de Rechten van het Kind opgesteld. Deze rechten stelt op dat kinderen bescherming moeten krijgen en tegen kinderarbeid zijn.
maar niet ieder land heeft dit ondertekend het is namelijk niet verplicht!
Conclusie:  kinderarbeid wordt tegen gegaan door het in heel de wereld bekend te maken en de ouders die kinderen laten werken een oplossing te geven zodat ze nog steeds geld verdienen. Ook zetten de organisaties scholen op. Waar de kinderen veilig kunnen leren. Het zou ook helpen als het onder tekenen van de kinderrechten verplicht werd voor ieder land.