de rechten die de kinderen hebben.

 

Rechten van kinderarbeid;

1. Kinderen moeten wettelijk en op elke andere wijze worden beschermd en in staat gesteld zijn om zich geestelijk en maatschappelijk gezond te ontwikkelen, en genoeg vrijheid hebben.
2. Elk kind heeft vanaf de geboorte recht op een naam en een nationaliteit.
3. Kinderen hebben recht op een gezonde ontwikkeling, zowel voor als na hun geboorte en op de daarbij horende medische verzorging, huisvesting, voeding en ontspanning.
4. Kinderen met een lichamelijk of geestelijk gebrek verdienen extra zorg, begeleiding en opleiding.
5. Elke ouder heeft de plicht te voorzien in de behoefte aan liefde en begrip van het kind en om zorg te dragen voor een sfeervol huis, waarin het kind zijn persoonlijkheid goed kan ontwikkelen.
6. Kinderen hebben recht op gelijke kansen, onderwijs en het ontwikkelen van hun vaardigheden, hun oordeel en hun sociale verantwoordelijkheid. Ze moeten daarbij alle gelegenheid krijgen tot spelen en ontspanning.
7. Opvang en bescherming zullen met voorrang aan kinderen worden gegeven.
8. Kinderen mogen niet blootgesteld worden aan verwaarlozing, wreedheid, misbruik of kinderarbeid.
9. Kinderen die moeten worden grootgebracht in vrede, in een omgeving zonder enige discriminatie en in een geest van vriendschap en broederschap.
 

Door het aantal grote landen 187, dat een afspraak heeft ondertekend is dat de drempel zodat ze veel en goed kunnen gaan verbeteren naar de levensomstandigheden van de kinderen die arbeid verrichten.